Segway into the future

Will the electric vehicle known as the Segway alter the ways that individuals get around?

Liệu chiếc xe điện được gọi là “Segway” có thể làm thay đổi những cách mà con người có thể di chuyển xung quanh không?

Dean Kamer, the inventor of the Segway, believes that this revolutionary vehicle will someday substitute for the bicycles and automobiles that now crowd our cities.

Dean Kamer, nhà phát minh ra Segway, tin rằng phương tiện mang tính cách mạng này vào một ngày nào đó sẽ thay thế những chiếc xe đạp và xe gắn máy hiện tại đang đông đúc trong thành phố của chúng ta.

When he introduced the Segway in 2001, he believed it would change our lives.

Khi ông ấy giới thiệu Segway vào năm 2001, ông đã tin rằng nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta.

Although the Segway uses up-to-the-minute technology, it looks very ordinary.

Mặc dù Segway sử dụng những công nghệ hiện đại nhưng nhìn chúng vẫn rất bình thường.

The metal framework of the Segway consists of a platform where an individual stands.

khung kim loại của Segway bao gồm một cái bục nơi mà một người có thể đứng lên.

The inventor explained why people have been slow to accept the Segway.

Các nhà phát minh đã giải thích lý do tại sao mọi người chậm chấp nhận Segway.

He said, “We didn’t realize that although technology moves very quickly, people’s mind-set changes very slowly.

Anh ấy nói, chúng tôi đã nhận ra rằng mặc dù công nghệ phát triển rất nhanh, nhưng tư duy của mọi người lại thay đổi rất chậm.

Perhaps a hundred years from now millions of no people around the world will be riding Segways.

Có lẽ một trăm năm nữa, hàng triệu người trên thế giới sẽ không còn lái Segways nữa.

Will the electric vehicle known as the Segway alter the ways that individuals get around?

Dean Kamer, the inventor of the Segway, believes that this revolutionary vehicle will someday substitute for the bicycles and automobiles that now crowd our cities.

When he introduced the Segway in 2001, he believed it would change our lives.

Although the Segway uses up-to-the-minute technology, it looks very ordinary.

The metal framework of the Segway consists of a platform where an individual stands.

The inventor explained why people have been slow to accept the Segway.

He said, “We didn’t realize that although technology moves very quickly, people’s mind-set changes very slowly.

Perhaps a hundred years from now millions of no people around the world will be riding Segways.

Liệu chiếc xe điện được gọi là “Segway” có thể làm thay đổi những cách mà con người có thể di chuyển xung quanh không?

Dean Kamer, nhà phát minh ra Segway, tin rằng phương tiện mang tính cách mạng này vào một ngày nào đó sẽ thay thế những chiếc xe đạp và xe gắn máy hiện tại đang đông đúc trong thành phố của chúng ta.

Khi ông ấy giới thiệu Segway vào năm 2001, ông đã tin rằng nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta.

Mặc dù Segway sử dụng những công nghệ hiện đại nhưng nhìn chúng vẫn rất bình thường.

khung kim loại của Segway bao gồm một cái bục nơi mà một người có thể đứng lên.

Các nhà phát minh đã giải thích lý do tại sao mọi người chậm chấp nhận Segway.

Anh ấy nói, chúng tôi đã nhận ra rằng mặc dù công nghệ phát triển rất nhanh, nhưng tư duy của mọi người lại thay đổi rất chậm.

Có lẽ một trăm năm nữa, hàng triệu người trên thế giới sẽ không còn lái Segways nữa.