How Did Those Get in There

The feeling of butterflies comes from chemicals produced by the body in stressful situations.

Cảm giác bồn chồn đến từ các chất hóa học do cơ thể tạo ra trong những tình huống căng thẳng.

A young actress is about to go onto the stage.

Một nữ diễn viên trẻ sắp lên sân khấu.

As she waits by the side of the stage, she looks nervous.

Khi cô đứng cạnh sân khấu, cô trông có vẻ lo lắng.

You might hear her whisper to her friend, “I’ve got butterflies in my stomach.”

Bạn có thể nghe thấy cô ấy thì thầm với bạn mình rằng “ tôi cảm thấy bồn chồn và hồi hộp”.

Butterflies in her stomach?

Bồn chồn trong bụng của cô ấy?

How did those get in there?

Làm thế nào chúng vào trong đó?

The feeling of butterflies comes from chemicals produced by the body in stressful situations.

Cảm giác bồn chồn đến từ các chất hóa học do cơ thể tạo ra trong những tình huống căng thẳng.

One chemical that the body makes under stress is cortisol.

Một chất hóa học mà cơ thể tạo ra lúc căng thẳng là cortisol.

This chemical benefits the body in normal situations.

Chất hóa học này có lợi cho cơ thể trong những tình huống bình thường.

In fact, it helps the body start normal activities in the morning after waking up.

Thực tế, nó giúp cơ thể bắt đầu các hoạt động thông thường vào buổi sáng sau khi thức dậy.

It also plays a role in helping the body and mind respond well to healthy exercise.

Nó cũng đóng vai trò giúp cơ thể và tâm trí phản ứng tốt với bài tập thể dục lành mạnh.

However, when the body is under stress, extra cortisol begins to affect the stomach.

Tuy nhiên, khi cơ thể chịu áp lực, nhiều cortisol bắt đầu ảnh hưởng đến dạ dày.

For some people, cortisol shuts down the stomach, producing the funny feeling of butterflies.

Đối với một vài người, cortisol đẩy xuống dạ dày, tạo ra cảm giác bồn chồn.

For others, cortisol speeds up the way the stomach works, which makes these people feel sick.

Với những người khác, cortisol đẩy nhanh cách thức hoạt động của dạ dày, khiến những người này cảm thấy mệt mõi.

All you need to do to get rid of a few butterflies in the stomach is just relax.

Tất cả những gì bạn cần làm để thoát khỏi cảm giác lo lắng trong bụng chỉ là thư giãn.

Laughing with, or talking to others about your stress can help reduce it.

Cười hay nói chuyện với người khác về áp lực của bạn có thể giúp giảm bớt nó.

Stepping out onto the stage will also help those butterflies fly away.

Bước ra sân khấu cũng sẽ giúp những căng thẳng biến mất.

The feeling of butterflies comes from chemicals produced by the body in stressful situations.

A young actress is about to go onto the stage.

As she waits by the side of the stage, she looks nervous.

You might hear her whisper to her friend, “I’ve got butterflies in my stomach.”

Butterflies in her stomach?

How did those get in there?

The feeling of butterflies comes from chemicals produced by the body in stressful situations.

One chemical that the body makes under stress is cortisol.

This chemical benefits the body in normal situations.

In fact, it helps the body start normal activities in the morning after waking up.

It also plays a role in helping the body and mind respond well to healthy exercise.

However, when the body is under stress, extra cortisol begins to affect the stomach.

For some people, cortisol shuts down the stomach, producing the funny feeling of butterflies.

For others, cortisol speeds up the way the stomach works, which makes these people feel sick.

All you need to do to get rid of a few butterflies in the stomach is just relax.

Laughing with, or talking to others about your stress can help reduce it.

Stepping out onto the stage will also help those butterflies fly away.

Cảm giác bồn chồn đến từ các chất hóa học do cơ thể tạo ra trong những tình huống căng thẳng.

Một nữ diễn viên trẻ sắp lên sân khấu.

Khi cô đứng cạnh sân khấu, cô trông có vẻ lo lắng.

Bạn có thể nghe thấy cô ấy thì thầm với bạn mình rằng “ tôi cảm thấy bồn chồn và hồi hộp”.

Bồn chồn trong bụng của cô ấy?

Làm thế nào chúng vào trong đó?

Cảm giác bồn chồn đến từ các chất hóa học do cơ thể tạo ra trong những tình huống căng thẳng.

Một chất hóa học mà cơ thể tạo ra lúc căng thẳng là cortisol.

Chất hóa học này có lợi cho cơ thể trong những tình huống bình thường.

Thực tế, nó giúp cơ thể bắt đầu các hoạt động thông thường vào buổi sáng sau khi thức dậy.

Nó cũng đóng vai trò giúp cơ thể và tâm trí phản ứng tốt với bài tập thể dục lành mạnh.

Tuy nhiên, khi cơ thể chịu áp lực, nhiều cortisol bắt đầu ảnh hưởng đến dạ dày.

Đối với một vài người, cortisol đẩy xuống dạ dày, tạo ra cảm giác bồn chồn.

Với những người khác, cortisol đẩy nhanh cách thức hoạt động của dạ dày, khiến những người này cảm thấy mệt mõi.

Tất cả những gì bạn cần làm để thoát khỏi cảm giác lo lắng trong bụng chỉ là thư giãn.

Cười hay nói chuyện với người khác về áp lực của bạn có thể giúp giảm bớt nó.

Bước ra sân khấu cũng sẽ giúp những căng thẳng biến mất.